Revisjon av dokumentformater

Forskrift om IT-standarder for offentlig forvaltning stiller opp obligatoriske standarder for publisering av tekstdokumenter og utveksling av tekstdokumenter som vedlegg til e-post. Difi gjennomfører for tiden revisjon av gjeldende dokumentstandarder.

Publisert: 29. mar 2013, Sist endret: 24. aug 2017

Forslaget bak utredningen:

Utredningen er basert på forslag fremmet av Norges Blindeforbund, som ønsker obligatorisk parallellpublisering ved bruk av PDF, da PDF er vanskelig å navigere i for synshemmede. Dagens valg av standarder gir dermed ikke optimal tilgang for alle brukergrupper på alle plattformer. Ved publisering av PDF bør det være obligatorisk med parallellpublisering i annet format som html eller word, for å sikre at dokumenter skal være universelt utformet.

I denne utredningen vil det gjennomføres en revisjon av gjeldende dokument-standarder. Det er kommet nye versjoner av de gjeldende standardene siden forrige revisjon, og det foreligger også nye versjoner av dokumentformater som ennå ikke er ferdige, men som allikevel tas i bruk. Dette gjelder blant annet HTML 5.

Nye versjoner:

  • Ny versjon av PDF (Document management -Electronic document file format for long-term preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2))
  • XHTML 1.1

Versjoner som er uferdige, men som tas i bruk:

  • ODF 1.2
  • HTML 5

Revisjonsarbeidet gjennomføres i tråd med Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av sekretariatet for Standardiseringsrådet. Retningslinjer og krav til egnede dokumentformater kan bidra til bedre brukervennlighet i form av økt tilgjengelighet av informasjon som utveksles med og i offentlig sektor. Revisjonen behandler standarder for publisering og utveksling av tekstdokumenter på offentlige nettsider og som vedlegg på e-post.

Gjeldende standarder på området er tatt inn i forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og i Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor.

Følg saksgangen her:

Høring før Standardiseringsrådsmøte 6. mai 2013

Behandlet i 4. standardiseringsrådsmøte 23. november 2011

Deldette