Revisjon av referansekatalogen 2015

Dette er den årlege gjennomgangen av dei bruksområda som er inkluderte i forskrift om IT-standardar/referansekatalogen. For kvart bruksområde vurderer ein behov for revisjon.

Publisert: 15. okt 2015, Sist endret: 24. aug 2017

Kva går utgreiinga ut på?

I notatet vurderer ein revisjonsbehov for alle bruksområde frå referansekatalogen:

  • Har det kome nye versjonar av standardane som bør vurderast.
  • Har det kome nye standardar på bruksområda som bør vurderast.
  • Har det kome ny teknologi på områda som fører til behov for alternative standardar.
  • Er det endra behov i offentlege verksemder, som får følgjer for gjeldande tilrådingar.

Kvifor er dette viktig?

Gjennomgang av behov for revisjon er viktig for å halde referansekatalogen og Forskrift om IT-standardar i offentleg sektor oppdaterte.

Følg saksgangen her:

Behandlet i 4. standardiseringsrådsmøte 2015

Revisjonsnotat 2015

Deldette