Revisjon av Referansekatalogen høsten 2014

Det er av avgjørende betydning at Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder til enhver tid er oppdatert. Det gjennomføres årlig revisjon av innholdet i referansekatalogen.

Publisert: 16. okt 2014, Sist endret: 18. aug 2017

Revisjonsvurderingen baserer seg på revisjonsforslag fra innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter, samt en evaluering gjennomført av Difi. Revisjonsvurderingen ser på følgende i sin gjennomgang av referansekatalogen:

  • Er det kommet nye versjoner av eksisterende standarder?

  • Er det kommet nye standarder på bruksområdet?

  • Er det kommet ny teknologi som krever en endring av tidligere krav?

  • Har offentlige virksomheters behov på området endret seg, slik at krav må justeres?

Endringene som omfatter en styrking av eksisterende krav (fra anbefalt til obligatorisk) eller en utvidelse av eksisterende bruksområde, vil anses som en ny vurdering som må prioriteres på lik linje med andre nye forslag i den årlige prioriteringsprosessen.

Følg saksgangen her:

Revisjonsnotat høsten 2014

Deldette