Revisjon av standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger

Difi reviderer anbefalingen om bruk av standarder for beskrivelser av datasett og datakataloger. Det har lenge vært kjent at EU skulle revidere sin profil av DCAT. Den Europeiske profilen er nå revidert og vi gjennomfører en vurdering av behovet for å justere gjeldende krav for norsk offentlig forvaltning på området

Publisert: 04. jul 2016, Sist endret: 19. aug 2019

Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor, og det har lenge vært et krav om at offentlig sektor må utnytte informasjonen sin på en bedre måte for å bli mer effektiv, gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, og bidra til økt rettssikkerhet. Formålet med "Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger" er å etablere en felles måte å beskrive offentlige datasett på.

En stadig mer datadrevet forvaltning medfører at offentlig informasjon blir brukt til nye formål og ved hjelp av nye metoder. En forutsetning for å oppnå mer bruk av offentlige data er at virksomhetene har oversikt over egne datasett og at disse oversiktene er publiserte og mulig å utveksle.

Ønsket effekt er å utløse innovasjon, effektivisering og større demokratisk deltagelse ved at andre (andre offentlige virksomheter, privat næringsliv eller sivilsamfunnet for øvrig) lettere kan oppdage, vurdere og (eventuelt) bruke offentlige data til nye formål.

Følg saksgangen her (siste hendelse øverst):

Deldette