Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Forskrift om IT-standarder for offentlig forvaltning stiller opp obligatoriske standarder for bruk av elektronisk faktura og kreditnota. Difi gjennomfører for tiden revisjon av gjeldende krav til standarder for faktura og kreditnota.

Publisert: 15. jan 2013, Sist endret: 30. aug 2017

Forslaget bak utredningen:

Det er gjennomført konsekvensanalyser som viser et stort gevinstpotensial knyttet til overgang til elektronisk faktura- og kreditnotahåndtering. En forvaltningsstandard gir forutsigbarhet og samhandling mellom ERP- og økonomiløsningene, som gjør det mulig for offentlige virksomheter å legge om til elektroniske arbeidsprosesser på dette området. Det har kommet tilbakemeldinger på at dagens standard har hatt behov for forbedring, både i forhold til feilretting og funksjonalitet. Standarder skal gi forutsigbarhet, men må også oppdateres for å sikre innovasjon i de løsninger som baserer seg på standarden.

I denne utredningen vil det gjennomføres en revisjon av gjeldende krav til standarder for faktura og kreditnota. Det har kommet en ny versjon av gjeldende standard siden forrige revisjon. EHF standarden er nå kommet i en versjon 2.0. Utredningen går gjennom eksisterende og nye standarder på området og anbefaler hvilke standarder som bør være anbefalte og/ eller obligatoriske på området. Revisjonsarbeidet gjennomføres i tråd med Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av sekretariatet for Standardiseringsrådet.

Følg saksgangen her:

Revisjonsvurdering før Standardiseringsrådsmøte 6. mai 2013

Høring av endring i forskrift om IT-standarder i forvaltningen

Forslag til valg av standarder for elektronisk faktura og kreditnota

Deldette