Revisjon av standarder for publisering av multimediainnhold

Forskrift om IT-standarder for offentlig forvaltning stiller opp obligatoriske standarder for det offentlige til bruk ved publisering av multimediainnhold. De gjeldende standardene er nå gjenstand for revisjon i en utredning av nåværende standarder, nye standarder og ny teknologi som berører multimediaområdet.

Publisert: 26. nov 2012, Sist endret: 26. jan 2018

Forslaget bak utredningen:

Utredningen har basert seg på informasjonsinnhenting på Internett, avklaringer med spesialister på området, møter i arbeidsgruppen for multimediaformater under Standardiseringsrådet og en leverandørworkshop.

 I denne utredningen vil det gjennomføres en revisjon av gjeldende multimedia-standarder i Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor. I tillegg skal det vurderes om det er kommet nye standarder som egner seg som forvaltningsstandarder. Det er primært standarder for publisering av multimediainnhold (lyd, bilde og video) på offentlige nettsider som skal revideres/utredes. Retningslinjer for publisering av multimediainnhold kan bidra til økt grad av brukervennlighet, bedre tilgjengelighet og større valgfrihet for brukerne, samt en mer enhetlig offentlig sektor. Revisjonsarbeidet gjennomføres i tråd med Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk i samarbeid med en arbeidsgruppe nedsatt av sekretariatet for Standardiseringsrådet. Det eksisterer allerede obligatoriske og anbefalte forvaltningsstandarder på området. De obligatoriske standardene er tatt inn i forskrift om IT-standarder for offentlig forvaltning og i Referansekatalogen. For skalerbar grafikk er standarden anbefalt, og finnes i Referansekatalogen.

Følg saksgangen her:

Høring før Standardiseringsrådsmøte 6. mai 2013

Kartlegging av behov og standarder

Publisering av multimedieinnhold på offentlige nettsider

Deldette