Standardiseringsrådet tilrår "Standard for begrepsbeskrivelse 1.0"

Standardiseringsrådet behandla «Standard for begrepsbeskrivelse 1.0» og tilrår at han blir lagd inn i neste delversjon av referansekatalogen som ein «tilrådd standard» for omgrepsarbeid.

Publisert: 17. okt 2013, Sist endra: 30. jan 2018

Standarden blei handsama på møtet til Standardiseringsrådet den 16. mai 2012. I vedlegga nedanfor finn du «Standard for begrepsbeskrivelse 1.0», som var dokumentet som var til handsaming.

Sharethis