Utredning av standarder for bruk av skrifttegn i offentlig sektor

Difi utreder hvilke skrifttegn (bokstaver) som brukes i offentlig sektor i ulike sammenhenger. Utredningen ser på bruk av skrifttegn i navn på personer, dyr, virksomheter (enheter) og steder (adresser).

Publisert: 21. okt 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Det er allerede satt krav til hvilke skrifttegn som skal støtte teknisk sett i offentlig sektors IT-systemer. Men selv om IT-systemene støtter alle tegn, så greier ikke nødvendigvis offentlig ansatte å håndtere dem. Vi må derfor tilrettelegge for gode hjelpemidler for å håndtere et rikt tegnsett i noen sammenhenger også må vi avgrense oss i andre sammenhenger. Her diskuteres i hvilke sammenhenger alle tegn bør støttes og når et mer begrenset sett av tegn bør benyttes.

Følg saksgangen her (siste hendelse øverst):

Deldette