Utredning av standarder for pekere til offentlige ressurser på nett

Difi utreder behovet for anbefalte og obligatoriske standarder for pekere til offentlige ressurser på nett. Utredningen ser på bruk av URI-er som pekere til begreps-, kodeliste- og tjenestebeskrivelser, samt som peker til selve dataene, kodelistene og tjenestene. Fokuset har vært standarder for oppbygging av URI-ene.

Publisert: 27. jan 2016, Sist endret: 26. jan 2018

Vi ønsker å tilrettelegge for god samhandling mellom offentlige virksomheter og gjøre det enkelt å få oversikt over og gjenbruke andre offentlige virksomheters ressurser. Denne utredningen kartlegger offentlig sektors behov på området, hvilke internasjonale og nasjonale standarder som finnes og i hvilken grad de tilfredsstiller offentlig sektors behov. Til slutt gis det en anbefaling om det bør innføres anbefalte og obligatoriske standarder på området.

Følg saksgangen her (siste hendelse øverst):

Deldette