Utredning av standarder for pekere til offentlige ressurser på nett v1.0

Det er skrevet en utredning for å identifisere behovet for å fastsette anbefalte eller obligatoriske forvaltningsstandarder for pekere til offentlige ressurser på nett. Rapporten har vurdert behovet offentlige virksomheter har, identifisert aktuell standard og vurdert om standarden bør være anbefalt eller obligatorisk i offentlig sektor.

Publisert: 13. mai 2016, Sist endret: 30. okt 2018

Utredningen er med dette lagt ut for kommentarer i forkant av Standardiseringsrådsmøte 16.november 2016. Standardiseringsrådet vil gi råd til Difi om standardene bør gjøres anbefalte eller obligatoriske på bakgrunn av denne utredningen og eventuelle kommentarer som kommer inn i forkant av møtet.

Vi ønsker dine kommentarer til rapporten. Vi er spesielt interessert i å få tilbakemelding på følgende:

  1. Er identifisert behov korrekt?
  2. Er det andre standarder enn de som er identifiert, som burde vært vurdert?
  3. Støtter du valget om å lage en norsk profil av EU standarden eller burde den vært anbefalt som den er?
  4. Synes du det burde vært satt krav til bruk av https fremfor http?
  5. Er det andre krav du mener burde vært satt?
  6. Burde anbefalte standarder være anbefalt eller obligatoriske?
  7. Vil det å ta i bruk standarden få betydelige økonomiske konsekvenser for offentlige virksomheter?

Frist for innspill er 8.november 2016. Innspillene kan skrives inn i kommentarfeltet under eller sendes på e-post til standard@difi.no

Følg saksgangen her:

Deldette