Utredning - standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester

Offentlige virksomheter tilbyr stadig flere nettleserbaserte tjenester. Mange av disse er skjemabasert. Regjeringen har nå besluttet at alle skjema som sendes inn mer enn 3000 ganger i året skal gjøres tilgjengelig elektronisk. Denne utredningen vurderer i hvilken grad det er behov for å beslutte anbefalte eller obligatoriske standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester.

Publisert: 03. jul 2015, Sist endret: 25. jan 2019

I denne utredningen gjøres det en vurdering av behovet for forvaltningsstandarder ved publisering av nettleserbaserte tjenester på offentlige nettsider. Valg av standarder på området har betydning i forhold til tilgjengeliggjøring av tjenestene på forskjellig brukerutstyr og programvareplattformer, samt i forhold til integrasjon av tjenestene mot bakenforliggende system. Området som skal utredes er nettleserbaserte tjenester som gjøres tilgjengelig elektronisk på offentlige nettsider. I denne sammenhengen utredes standarder for publisering, dvs. det formatet som benyttes for å tilgjengeliggjøre tjenesten for nettlesere.

Det finnes mange standarder på området, med ulike formål. Mange av standardene er modne, mens noen delområder er mindre modne. Eksempler på standarder er HTML, PDF, OOXML, ODF, etc.

Følg saksgangen her:

Behandlet i standardiseringsrådsmøte 2015-05-21

Behandlet i standardiseringsrådsmøte 2014-09-11

Behandlet i standardiseringsrådsmøte 2014-05-21

Behandlet i standardiseringsrådsmøte 2014-02-05 

Samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse versjon 1.0 - Ferdigstilt

Utkast til samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse - Til diskusjon for Standardiseringsrådet

Kommentarrunden

 

Deldette