Innhold

Høringer

Her høres revisjoner av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning og nye delversjoner av Referansekatalogen.

Høring ny delversjon av Referansekatalogen 2016

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foreslår justerte og nye anbefalinger til IT-standarder i offentlig sektor. Forslaget innebærer at hele forvaltningen, også kommunal sektor, vil bli anbefalt å bruke IT-standardene. Kravene vil gjøres anbefalte gjennom ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i forvaltningen.