Industry Foundation Classes (IFC)

IFC er et format for utveksling av bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Publisert: 18. jun 2018, Sist endret: 29. aug 2019

Standarden gjelder for følgende bruksområde

  Er IFC obligatorisk eller anbefalt?

  IFC er ikke obligatorisk ved overføring av slike modeller. Det er imidlertid foreløpig det beste av de godkjente arkivformat for ivaretagelse av slik informasjon, inkludert 3D-modeller. En konvertering, for eksempel til PDF/A vil i de aller fleste tilfelle lede til alvorlig informasjonstap.

  Kort om IFC

  IFC er den mest utbredte standarden for å utveksle objektbaserte bygningsinformasjonsmodeller (BIM) mellom ulike modelleringsprogrammer, og mellom modelleringsprogrammer og nedstrøms anvendelse av modellene til bl.a. mengdeuttrekk og faglige simuleringer. Formatet er velegnet for å utveksle geometri-, egenskaps-, og relasjonsinformasjon for objekter i modeller. Objektene er pr. i dag ikke parametriske, så parametriske egenskaper kan ikke uten videre endres direkte på IFC-objektene etter import i annet modelleringsprogram.

  Hvorfor bruke IFC?

  Standarden er moden etter to tiårs utvikling, standardisert av en ikke-kommersiell organisasjon (ISO), vedlikeholdes av en nøytral, åpen, internasjonal organisasjon (buildingSMART), generelt kjent og anerkjent i BAE-bransjen, og er implementert av alle viktige modelleringsprogrammer og en rekke nedstrøms applikasjoner i BAE-bransjen. Utviklingsprosessen har vært åpen, transparent og ikke-diskriminerende. De offisielle standarddokumentene (IFC-schemaet) er åpent tilgjengelige på nett hos buildingSMART. Standarden er ikke omfattet av patenter eller royalties.

  Tilgang til IFC-schemaet: http://www.buildingsmart-tech.org

  ISO-standarden: https://www.iso.org/standard/51622.html

  Fakta om standarden

  Versjonsnummer: ISO 16739:2013

  Type standard: Utveksling av objektbaserte bygningsinformasjonsmodeller (BIM)

  Språk: Engelsk

  Organisasjon: ISO

  Deldette