Publisering av multimediainnhold på offentlige nettsider

Bruksområdet gjelder publisering av multimediainnhold på offentlige nettsider. Multimediainnhold er i denne sammenheng definert som skalerbar grafikk, bilder, lyd og video.

Bruksområdet omfatter ikke utveksling av multimediainnhold på andre måter enn ved å publisere (for eksempel e-post).

Bruksområdet omfatter heller ikke utveksling av helserelatert informasjon over nettet (for eksempel røntgen), kartrelaterte data der man benytter standarden GML, animasjon, kunst og industridesign, samt interaktiv video (for eksempel i forbindelse med brukerstøtte).

Krav til bruk av standarder

En obligatorisk standard skal følges med mindre du faller inn under en unntaksordning i forskriften. Anbefalte standarder skal benyttes med mindre du har en god grunn til å la være.

Valg av standarder er gjort for å gi best mulig støtte i alle typer produksjonsverktøy og nettlesere. I noen sammenhenger kan det være en fordel å publisere på to formater for å få best mulig støtte i alle nettlesere.

Kravene er fordelt på de ulike delområdene under:

Generelt for alle delområder

Det er obligatorisk å utforme multimediainnhold som skal publiseres på Internett, i samsvar med Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.0 (NS-ISO/IEC40500:2012), på minimum nivå A og AA med unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, hvis løsningen er underlagt UU-forskriften. Vi anbefaler derimot å tilfredsstille alle kravene, inklusive AAA-kravene. WCAG gir retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider.

Så langt det er mulig bør adressen direkte til lydfiler, videofiler og -strømmer gjøres enkelt synlig i nettleseren, slik at brukere selv kan velge alternative avspillere.

Gjør dere informasjon tilgjengelig på flere formater i parallell, anbefaler vi å gjøre det tydelig at filene inneholder tilsvarende informasjon.

Skalerbar grafikk

Vi anbefaler å publisere skalerbar grafikk på offentlige nettsider ved bruk av SVG 1.1 Second edition(W3C 16. august 2011).

Vi anbefaler å publisere skalerbargrafikk på PNG-format i tillegg, siden SVG 1.1. ikke er støttet av alle vanlige nettlesere.

Bilder

Tapsbasert komprimering

Det er obligatorisk å publisere bilder (tapsbaserte) på offentlige nettsider i JPEG format (Joint Photographic Experts Group, ISO/IEC 10918-1:1994).

Dere kan publisere i annet format i tillegg. Isåfall anbefaler vi PNG formatet (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003).

Tapsfri komprimering

Det er obligatorisk å publisere bilder (tapsfrie) på offentlige nettsider i PNG format (Portable Network Graphics, ISO/ IEC 15948:2003).

Dere kan publisere i annet format i tillegg,GIF v89a (W3C 1990) kan også brukes.

Lyd

Tapsbasert komprimering

Det er obligatorisk å publisere lyd (tapsbasert komprimering) på offentlige nettsteder ved å bruke minst en av følgende standarder:

Tapsfri komprimering

Det er obligatorisk å publisere lyd (tapsfri komprimering) på offentlige nettsider ved å bruke FLAC 1.2.1 (Xiph.org 2007), og det skal kapsles inn i FLACs eget innkapslingsformat eller Ogg (RFC 3533, IETF 2003).

Video

Det er obligatorisk å publisere video på offentlige nettsteder i minst en av følgende standarder:

Når gjelder kravene fra?

Kravene er gjeldende for all ny publisering. Innført 10.09.2013.

Tidligere publisert multimedieinnhold på statlige nettsider skal tilfredsstille overstående krav per 1.1.2014, mens kommunale nettsider skal tilfredsstille overstående krav innen 1.1.2015.

Nye IKT-løsninger skal tilfredsstille de obligatoriske kravene til universell utforming innen 1. juli 2014. Alle eldre løsninger skal tilfredsstille kravene innen 1. januar 2021.

Lenke til tidligere krav på området (kommer)

Hvordan tilfredsstille kravene

Det er laget en egen veileder for dette:

Relevante standarder

BilderLydVideo
JPEG - Joint Photographic Experts Group Vorbis 1Vorbis 1
PNG - Portable Network GraphicsOggOgg
SVG - Scalable Vector GraphicsMP3 - Moving Picture Experts Group, Audio Layer IIITheora 1.0
GIF v89a - Graphics Interchange FormatFLAC 1.2.1 - Free Lossless Audio CodecH.264 - H.264/MPEG-4 AVC
  AAC - Advanced Audio Coding
  MP4 - MPEG-4 del 14

Hjemmel av obligatoriske krav

De obligatoriske kravene er hjemlet i følgende forskrifter:

Publisert: 11. mai 2015, Sist endret: 14. jan 2018

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*