Publisering av tekstdokumenter

Bruksområdet gjelder publisering på offentlige nettsider. Et tekstdokument er her definert som en lesbar meddelelse som inneholder informasjon.

Bruksområdet gjelder ikke publisering internt i en virksomhet eller elektronisk utveksling av dokumenter på annet vis (e-post og lignende). Publisering av dokumenter rettet mot elever, for eksempel gjennom LMS regnes som ekstern publisering.

1. Ferdigstilte dokumenter

Det er obligatorisk å presentere ferdigstilte tekstdokumenter som skal tilgjengeliggjøres på offentlige nettsider i en av følgende format:

Vi anbefaler å teste ut bruk av HTML 5.0 i stedet for overstående format. Det er derimot fortsatt mange eldre nettlesere i bruk. Standarden må derfor implementeres slik at sidene kan leses av en HTML 4.01-nettleser, og det skal gjøres grundig brukertesting for å sikre tilfredsstillende støtte også i eldre nettlesere.

Skal formattering defineres i HTML anbefaler vi på nye nettsider bruk av

CSS 3 må implementeres slik at tekstdokumentet kan leses av eldre nettlesere, og det må brukertestes grundig for å sikre tilfredsstillende støtte. Eldre nettsider kan fortsatt bruke Cascading Style Sheets, level 2 (CSS 2) Specification, men versjonen er under utfasing og skal ikke brukes på nye nettsider.

  • Velger virksomheten din å bruke JavaScript, anbefaler vi at dere baserer dere på W3Cs versjon av Document Object Model (DOM).

2. Behov for å ivareta formattering

Har du behov for å ivareta formattering utover det som er mulig med CSS, slik at overforstående krav skal fravikes, er det obligatorisk å utforme slike dokumenter i Portable Document Format, PDF, i en av følgende versjoner:

Det er tillatt å publisere i flere formater i parallell. Dette anbefales for tilfeller der man benytter PDF, siden enkelte løsninger for svaksynte har dårlig støtte for PDF-formatet.

Ved produksjon av PDF dokumenter anbefales det at fonter innkapsles (embed) i PDF dokumentene. Dette for i større grad å sikre at dokumentet blir gjengitt korrekt, uavhengig av plattform som benyttes ved visning av dokumentet. Dokumenter som følger PDF/A (ISO 19005-1:2005) standarden har alltid fontene innkapslet i dokumentet.

3. Dokumenter for videre bearbeiding

Ved publisering av tekstdokumenter for videre bearbeiding, anbefaler vi at du baserer deg på en åpen standard, som for eksempel

eller

  • OOXML (Nyere versjoner av Microsoft Office har dette formatet innebygd gjennom docx.)

Vi gjør oppmerksom på at ulike tekstbehandlere, også versjoner av samme tekstbehandler, i enkelte tilfeller har implementert standardene på ulikt vis. Det kan føre til feil når et dokument lagret i en type tekstbehandler åpnes i en annen type. Dette gjelder særlig nummerering, merknader og sporing av endringer.

4. WCAG og tilgjengelighet

WCAG gir retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider. Det er obligatorisk å utforme tekstdokumenter som skal publiseres på Internett i samsvar med

Det er anbefalt å tilfredsstille alle kravene, inklusive AAA-kravene.
For offentlige virksomheter hvor utforming av IKT-løsninger reguleres av annen lovgivning enn Forskrift om universell utforming, gjelder kun de anbefalte kravene.

5. Koding av tekst og språk

Det er anbefalt å kode tekstdokumenter som skal publiseres på Internett med

Det er anbefalt å bruke

For de språkene som har språkkoder i ISO 639-1 (to bokstavers kode) skal denne brukes. Om ikke må en se videre til ISO 639-2 og ISO 639-3 (tre bokstavers koder).

Entydige koder skal brukes fremfor språkgruppekoder. Det betyr at det må skilles mellom ulike samiske språk, samt mellom bokmål og nynorsk. Anbefalingen gjelder alle språk.

Hjemmel

De obligatoriske kravene er hjemlet i følgende forskrifter:

Kravene har trådt i kraft for all ny publisering. Kravene til formater trådte i kraft 01.01.2009 for all ny publisering. Eldre nettsider publisert før kravene trådte i kraft, skulle ha tilfredsstilt kravene til formater, på tidligere publiserte dokumenter, innen 1. januar 2014.

Nye IKT-løsninger underlagt uu-forskriften, skal tilfredsstille de obligatoriske kravene til universell utforming innen 1. juli 2014. Alle eldre løsninger skal tilfredsstille kravene innen 1. januar 2021.

Lenke til tidligere krav på området (kommer)

Veiledere

Relevante standarder

 

Publisert: 11. mai 2015, Sist endret: 04. mar 2018

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*