Tegnsett

Bruksområdet tegnsett gjelder alle typer IT-løsninger i offentlige virksomheter og tegnsett ved utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere/ næringsliv.

Kravet til utveksling gjelder uavhengig av utvekslingsmåte, som for eksempel webskjema, e-post og filoverføring. Det gjelder både der mennesker er involvert og der det er ren maskin-til-maskin utveksling.

Krav til bruk av standarder

En obligatorisk standard skal følges med mindre du faller inn under en unntaksordning i forskrift. Anbefalte standarder skal benyttes med mindre du har en god grunn til å la være.

Tegnsett i interne løsninger

Det er obligatorisk for alle offentlige virksomheter som skal gjøre større omlegginger å implementere full støtte for standarden ISO/IEC 10646. Dette gjelder gjennom nyetablering eller videreutvikling av fagsystemer og alle typer IT-løsninger.

Tegnsett ved utveksling av informasjon

Det er obligatorisk å benytte tegnsettstandarden ISO/IEC 10646 representert ved UTF8 ved all utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og med innbyggere/ næringsliv.

Det aksepteres inntil videre en begrenset støtte av tegn. Tegnene som skal støttes er de som finnes i ISO 8859-1 supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner (Č, č, Đ, đ, Ŋ, ŋ, Š, š, Ŧ, ŧ,  Ž, ž ). Kravene gjelder et begrenset tegnsett ved utveksling av informasjon. Det er en overgangsordning, som avventer en helhetlig innføring av ISO/IEC 10646, for å støtte alle tegn det er behov for å representere i offentlige virksomheter og utveksling mellom dem.

Unntaksordning

Er det en særlig uforholdsmessig byrde å oppfylle det obligatoriske kravet til bruk av standarder ved utveksling, kan forvaltningsorganet unnlate helt eller delvis å oppfylle kravet. Forvaltningsorganet skal straks melde fra til Direktoratet for forvaltning om dette og begrunne hvorfor det unnlater å oppfylle kravet.

Når gjelder kravene fra? 

Kravet er gjeldende. Innført 25.06.2009 for statlig sektor og 23.09.2011 for kommunal sektor.

Ingen tidligere krav til standarder på bruksområdet, men et generelt lovkrav om å støtte samisk språk og kulturarv.

Hvordan tilfredsstille kravene?

Relevante standarder

Hjemmel av obligatoriske krav

Publisert: 29. okt 2015, Sist endret: 24. aug 2017

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*