Universell utforming av elektroniske dokumenter

Denne veilederen gir en introduksjon til hva universelt utformede elektroniske dokumenter er, hvordan universelt utformede dokumenter skal utformes og hvorfor det er viktig å lage universelt utformede dokumenter. Veilederen er utviklet av Include AS på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Publisert: 27. jan 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Målgruppen for veilederen er i utgangspunktet ansatte i offentlig sektor som skal utarbeide elektroniske dokumenter for utveksling og publisering, men den kan fint brukes av alle som utarbeider elektroniske dokumenter. I tillegg til veilederen er det også utarbeid en hurtigveileder som oppsummerer de vikitigste punktene i hovedveilederen

Deldette