Standard for begrepskoordinering

Standard for begrepskoordinering beskriver en prosess for å koordinere begreper mellom to eller flere parter innenfor offentlig sektor.

Publisert: 17. okt 2013, Sist endret: 19. aug 2019

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Krav

Anbefalt.

Beskrivelse

Standarden beskriver en prosess for å samordne og koordinere begrepsbruk innen offentlig sektor. Standarden gir en veiledning for de ulike fasene i prosessen, og dermed en felles ramme for etater som skal arbeide sammen.

Status

Anbefalingen er gjeldende. Standarden er p.t. under revisjon. Ny versjon vil etter planene være ferdig rundt årsskiftet 2019/2020.

Gjeldende versjon av standarden

Standarden er tilgjengelig her.

Veileder

Det anses ikke nødvendig med egen veileder for denne standarden.

Deldette