Gi innspill til revisjon av Standard for begrepsbeskrivelser

Vi inviterer deg til å sende inn innspill til revisjon av standard for begrepsbeskrivelser, enten ut fra konkrete erfaringer du har ved bruk av standarden eller ut fra generelle behov du ser. Begrunn kort innspillene dine. Innspillene bes sendt til Informasjonsforvaltning@difi.no, innen onsdag 14. september 2016.

Difi reviderer anbefaling om Standard for begrepsbeskrivelser (v.1.0). Standarden beskriver hvilke elementer (også kalt metadata) som skal tas med når offentlige virksomheter dokumenterer/beskriver sine begreper. Andre, tekniske krav til begrepsbeskrivelsene, f.eks. krav til hvordan de skal publiseres, vil komme i form av selvstendige standarder eller vedlegg. Standardiseringsrådet i mai 2012 anbefalte denne standarden som en anbefalt forvaltningsstandard. Siden da har flere offentlige virksomheter arbeidet med å definere sine begreper.  

Vi inviterer deg til å sende inn innspill til revisjon av denne standarden, enten ut fra konkrete erfaringer du har ved bruk av denne eller ut fra generelle behov du ser. Begrunn kort innspillene dine. Innspillene bes sendt til informasjonsforvaltning@difi.no, innen onsdag 14. september 2016.

Forslag til den reviderte standarden vil senere bli lagt ut for åpen høring, tentativt i løpet av oktober 2016. Følg med på saksgangen i dette revisjonsarbeidet.

Se også:

Publisert: 25. aug 2016, Sist endret: 30. aug 2017

Deldette

Kontakt