Høring ny delversjon av Referansekatalogen sommeren 2016

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører nå en høring av nye og justerte anbefalinger til bruk av standarder i offentlig sektor.

Det er foreslått nye og justerte anbefalinger på tre bruksområder:

  • Pekere til offentlige ressurser på nett

  • Transportsikring av e-post mellom e-post servere

  • Internkontroll/ styringssystem/ ledelsessystem for informasjonssikkerhet

Det er åpent for alle å gi høringssvar, så selv om du ikke erpå høringslisten er din høringsuttalelse velkommen. Her finner du høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser. Frist for høringen er 1. sept. 2016.

 

Sist endret: 
28. mar 2017

Deldette