Kom med innspill!

Difi ønsker størst mulig involvering i standardiseringsarbeidet og inviterer alle til å delta aktivt.

Publisert: 10. jun 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Send inn forslag til bruksområder som bør standardiseres

En måte å involvere seg på er å foreslå nye områder som burde vært standardisert. I mange sammenhenger tenker man at hadde det bare vært en standard på dette området så ville ting løst seg. I disse sammenhengene send et forslag til bruksområde/ problemstilling som burde vært løst.

Slike forslag kan sendes til standard@difi.no med følgende informasjon:

  • Kort beskrivelse av forslaget
  • Kort om nytten av å få på plass en standard på området og hvem som vil få nytten (f.eks. Innbyggere, næringsliv, kommuner, statlige virksomheter)
  • Kontaktinformasjon, slik at vi kan få flere detaljer ved behov

Kommenter på saker til behandling

Et sentralt prinsipp i Standardiseringsarbeidet er åpenhet. Under forslag og utredninger kan derfor alle følge utviklingen i de utredninger vi gjennomfører.

Vi legger ofte ut informasjon til kommentarer underveis i utredningene og før Standardiseringsrådsmøtene. I tillegg er det mulig å gi kommentarer i høringene før endelig beslutning. Åpenhet med påfølgende involvering fører til høyere kvalitet på anbefalingene og avgjørelsene. Vi oppfordrer deg derfor til å følge med på arbeidet som gjøres og bidra til bedre resultater.

Det er mulig å melde seg på en nyhetsliste for standardisering i offentlig sektor. Da får du e-post når noe viktig skjer og det er mulig å påvirke. Du melder deg på ved å sende e-post til standard@difi.no med informasjon om e-post adressen din.

 

Deldette