Revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO)

Tirsdag den 7. juni inviterer Difi til åpen arbeidssamling for revisjon av Standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO). Behov (som har blitt innmeldt tidligere) og en implementasjon av standarden presenteres. Offentlige virksomheter og leverandører som kan forvente å bli involvert i utvikling av datasentriske offentlige tjenester vil ha nytte av å delta.

Kort forklaring av navnet: DCAT (Data Catalog Vocabulary) er basert på semantisk Web-teknologi og forvaltes av World Wide Web Consortium (W3C). Mens DCAT-AP er en europeisk ‘Application Profile’ eller tilpasning av W3C DCAT, forvaltet av EU. DCAT-AP-NO er den norske tilpasningen av den europeiske applikasjonsprofilen, basert på identifiserte behov og påfølgende testing i norsk forvaltning.

Formålet med DCAT-AP-NO er å ha én felles standard for enkel utveksling av datasett på tvers av fagdomener. Standarden skal legge til rette for både menneskelig og maskinell utnyttelse Ønsket resultat er å gjøre det enklere for næringsliv, sivilsamfunn og offentlig sektor selv å oppdage, forstå og bruke offentlige data til nye formål

Program og påmelding nedenfor. Påmeldingsfristen er torsdag den 2. juni. Arrangementet skjer hos Difi på adressen Grev Wedels plass 9, Oslo. Enkel lunsj serveres. Dersom pågangen blir for stor forbeholdes retten til utvelgelse (basert på relevans og at det ikke er plass til mange fra samme organisasjon).

Lenke til påmelding.

Utkast agenda

10:00 - 10:15         Introduksjon og runde rundt bordet

10:15 - 11:15         Presentasjon av behov

11:15 - 11:45         Diskusjon

11:45 - 12:15         Lunsj

12:15 - 13:15         Presentasjon av en implementasjon av standarden

13:15 - 13:45         Diskusjon

13:45 - 14:00         Pause

14:00 - 15:00         Lukket møte i referansegruppe

 

 

Publisert: 18. mai 2016, Sist endret: 24. aug 2017

Deldette