Standard for begrepsbeskrivelser

Standarden beskriver hvilke elementer (også kalt metadata) som skal tas med når offentlige virksomheter dokumenterer/beskriver sine begreper. Andre, tekniske krav til begrepsbeskrivelsene, f.eks. krav til hvordan de skal publiseres, vil komme i form av selvstendige standarder eller vedlegg.

Publisert: 02. feb 2016, Sist endret: 02. sep 2018

Standarden gjelder for følgende bruksområder:

Er standarden obligatorisk eller anbefalt?

Gå til bruksområdene som standarden gjelder for (i boksen over), for å finne ut når det er anbefalt eller obligatorisk å bruke standarden.

Kort om standarden

Standarden skal sikre at dokumentasjon av begreper gjøres på en felles, strukturert måte, slik at verdien av begrepsarbeidet blir størst mulig. Standarden stiller krav til innhold i beskrivelse av begrep, det vil si hvilke elementer som må være med i beskrivelsen. Standarden angir hvordan dokumentasjonen skal utformes, men gir ingen veiledning i arbeidsprosessen knyttet til dokumentasjonsarbeidet. Termlosen er imidlertid anbefalt som veileder når det gjelder dette. Språkrådets terminologitjeneste kan også kontaktes for råd og veiledning.

Hvorfor bruke standarden?

Offentlig sektor har ansvar for mange begreper, og det vil gi en effektiviseringsgevinst både for dokumentasjonsarbeidet (de ulike virksomhetene trenger ikke lage egne maler) og for seinere bruk av beskrivelsene (lettere for brukerne å forholde seg til standardisert dokumentasjon) dersom hele offentlig sektor følger den samme standarden (beskrevet i dette dokumentet).

Fakta om standarden

Versjonsnummer:     1.0

Type standard:          Retningslinjer for begrepsdokumentasjon

Språk:                          Norsk

Organisasjon:            Difi

 

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut