Møter i standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet ble etablert av IT-ministeren og skal gi råd til Difi om hvilke standarder som bør være anbefalte og obligatoriske i offentlig sektor. Rådet har 17 medlemmer fra statlig og kommunal sektor, samt Standard Norge.

Kommende møter i Standardiseringsrådet

  • Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2017, 13. desember

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

4. møte i Standardiseringsrådet 2016

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 16.november 2016: Sikker overføring av informasjon på nett, Status for standardiseringsarbeidet i Difi, Revisjon av Referansekatalogen høst 2016, Prioritering 2017, Bruk av skrifttegn i offentlig sektor, Integrasjon - oppdeling i og prioritering av områder.

3. møte i Standardiseringsrådet 2016 (15.september)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 15.september: (2) Revisjon av standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO), (3) Standard for tegn i offentlig sektor, (4) Informasjon om skifte av sekretariatsleder, (5) Status, (6) Innspill til behov for revisjon, (7) Arkitektur Skate, (8) Eventuelt

2. møte i Standardiseringsrådet 2016 (1.-2.juni)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 1. og 2.juni: (2) Arbeidsmetodikk, (3) Veikart for Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor, (4) Informasjonsforvaltning og felles datakatalog, (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi, (6) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (7) Integrasjonsstandarder, og (8) Eventuelt - arbeidet med hvilke tegn som skal støttes i offentlig sektor.

1. møte i Standardiseringsrådet 2016 (17. mars) »

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 17.03.2016: (1) Integrasjonsstandarder, (2) Veikart for standardisering, (3) Utvikling av standarder i offentlig sektor, (4) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (5) Kriterier for veiledere uten versjonsnummer og (6) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

4. møte i Standardiseringsrådet 2015 (12. november)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 12.11.2015: (1) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015, (2) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen, (3) Prioriteringer 2016, (4) Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune og (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

2. møte i Standardiseringsrådet 2015 (21. mai)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 21.05.2015: (1) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (2) Dual stack IPv4 og IPv6 (3) eDag (4) Skates veikartsarbeid (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

1. møte i Standardiseringsrådet 2015 (17. mars)

Hovedsakene i møtet avholdt 17.03.2015 var (1) behandling av en samfunnsøkonomisk analyse av obligatorisk krav om dual stack IPv4 og IPv6 og (2) utredning av standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger.

Sider