Møter i arkitektur- og standardiseringsrådet

Rådet har 15 medlemmer fra statlig og kommunal sektor, Norstella og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet hadde sitt siste møte 18. juni 2019.

Fra og med høsten 2019 fikk Standardiseringsrådet nytt navn og et utvidet arbeidsområde som også omfattet IT-arkitektur i offentlig forvaltning.

Det nye navnet er Arkitektur- og standardiseringsrådet. 

Neste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet er 17.mars 2020

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

Andre møte i Standardiseringsrådet 2019

Sakene var informasjon om utgreiing av HTTPS som obligatorisk standard, ELMER og skjema på offentlege nettsider, kommande revisjon av bruksområde Beskriving av datasett og datakatalogar, status Arkitektur- og standardiseringsrådet, orientering frå Standard Norge og informasjon og vurdering av Rulespeak som ein standard.

Fyrste møte i Standardiseringsrådet 2019

Det vart ikkje heldt møte i Standardiseringsrådet i mars 2019 på grunn av få saker og den pågåande prosessen med å etablere Arkitektur- og standardiseringsrådet.

Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var forslag til revidert standard for begrepsbeskrivelser, Elmer og skjema på offentlige nettsider, anbefalt standard for transportsikring av epost, forslaget om opprettelse av et Arkitektur- og standardiseringsråd, MODARK hos Arkivverket og prioriteringer og planer for 2019.

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var tiltak mot uønsket trafikk på internett, statistikk og informasjon om bruk av Referansekatalogen og forslaget om opprettelse av et Arkitektur- og standardiseringsråd.

Andre møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var tiltak mot uønsket trafikk på internett, internasjonalt standardiseringsarbeid, komiteoversikt IKT v/Standard Norge og forslag om opprettelse av et Arkitektur- og standardiseringsråd.

Første møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var prioritering og oppgaver for 2018, videre arbeid med standarder for begrepsbeskrivelser, forbedret struktur, mal og språk i Referansekatalogen, internasjonalt standardiseringsarbeid og status på arkivstandarder.

Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. desember 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var revidert standard for begrepsbeskrivelser - høringsoppsummering og konklusjon, forslag til revidert og nytt innhold i referansekatalogen for digitale anskaffelser, referansekatalogen - generell struktur og referanser til internasjonale standarder, status internasjonalt standardiseringsarbeid, prioriteringer for 2018 - revisjonsnotat og prioriteringsnotat og til slutt informasjon fra/samarbeid med SKATE AU.

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

Sider