Møter i standardiseringsrådet

Rådet har 12 medlemmer fra statlig og kommunal sektor og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet hadde sitt siste møte 18. juni 2019.

Fra og med høsten 2019 vil Standardiseringsrådet få et nytt navn og et utvidet arbeidsområde som også omfatter IT-arkitektur i offentlig forvaltning.

Det nye navnet vil være Arkitektur- og standardiseringsrådet. Første møte for det nye rådet vil være 15. oktober.

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var forslag til revidert standard for begrepsbeskrivelser, Elmer og skjema på offentlige nettsider, anbefalt standard for transportsikring av epost, forslaget om opprettelse av et Arkitektur- og standardiseringsråd, MODARK hos Arkivverket og prioriteringer og planer for 2019.

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var tiltak mot uønsket trafikk på internett, statistikk og informasjon om bruk av Referansekatalogen og forslaget om opprettelse av et Arkitektur- og standardiseringsråd.

Andre møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var tiltak mot uønsket trafikk på internett, internasjonalt standardiseringsarbeid, komiteoversikt IKT v/Standard Norge og forslag om opprettelse av et Arkitektur- og standardiseringsråd.

Første møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var prioritering og oppgaver for 2018, videre arbeid med standarder for begrepsbeskrivelser, forbedret struktur, mal og språk i Referansekatalogen, internasjonalt standardiseringsarbeid og status på arkivstandarder.

Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. desember 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var revidert standard for begrepsbeskrivelser - høringsoppsummering og konklusjon, forslag til revidert og nytt innhold i referansekatalogen for digitale anskaffelser, referansekatalogen - generell struktur og referanser til internasjonale standarder, status internasjonalt standardiseringsarbeid, prioriteringer for 2018 - revisjonsnotat og prioriteringsnotat og til slutt informasjon fra/samarbeid med SKATE AU.

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

Første møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt 22. mars 2017 i Oslo. Resultatet av tre høringer ble presentert: "Bruk av tegn og tegnsett", "Sikker datakommunikasjon", "Skjema på offentlige nettsteder". I tillegg ble disse sakene presentert: "Status integrasjonstjenester", "Digitale anskaffelser", "Samspill med internasjonalt standardiseringsarbeid", "Samspill med nasjonal arkitektur" og "Evaluering NOARK".

4. møte i Standardiseringsrådet 2016

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 16.november 2016: Sikker overføring av informasjon på nett, Status for standardiseringsarbeidet i Difi, Revisjon av Referansekatalogen høst 2016, Prioritering 2017, Bruk av skrifttegn i offentlig sektor, Integrasjon - oppdeling i og prioritering av områder.

3. møte i Standardiseringsrådet 2016 (15.september)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 15.september: (2) Revisjon av standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO), (3) Standard for tegn i offentlig sektor, (4) Informasjon om skifte av sekretariatsleder, (5) Status, (6) Innspill til behov for revisjon, (7) Arkitektur Skate, (8) Eventuelt

Sider