Møter i standardiseringsrådet

Rådet har per desember 2017 14 medlemmer fra statlig og kommunal sektor, samt Standard Norge og avholder 4 møter i året.

Kommende møter i Standardiseringsrådet

  • Fjerde møte i Standardiseringsrådet 2017, 13. desember

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

Tredje møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt i Oslo 13. september 2017 og inneholdt informasjons- og drøftingssaker. Sakene var ny organisering av Difi, en orientering om kommende forslag til endring av standard for begrepsbeskrivelser, internasjonalt standardiseringsarbeid, status på revisjon av Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og drøfting om status og veien videre for Standardiseringsrådet.

Første møte i Standardiseringsrådet 2017 (22. mars 2017)

Resultatet av tre høringer ble presentert: "Bruk av tegn og tegnsett", "Sikker datakommunikasjon", "Skjema på offentlige nettsteder". I tillegg ble disse sakene presentert: "Status integrasjonstjenester", "Digitale anskaffelser", "Samspill med internasjonalt standardiseringsarbeid", "Samspill med nasjonal arkitektur" og "Evaluering NOARK".

4. møte i Standardiseringsrådet 2016

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 16.november 2016: Sikker overføring av informasjon på nett, Status for standardiseringsarbeidet i Difi, Revisjon av Referansekatalogen høst 2016, Prioritering 2017, Bruk av skrifttegn i offentlig sektor, Integrasjon - oppdeling i og prioritering av områder.

3. møte i Standardiseringsrådet 2016 (15.september)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 15.september: (2) Revisjon av standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO), (3) Standard for tegn i offentlig sektor, (4) Informasjon om skifte av sekretariatsleder, (5) Status, (6) Innspill til behov for revisjon, (7) Arkitektur Skate, (8) Eventuelt

2. møte i Standardiseringsrådet 2016 (1.-2.juni)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 1. og 2.juni: (2) Arbeidsmetodikk, (3) Veikart for Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor, (4) Informasjonsforvaltning og felles datakatalog, (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi, (6) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (7) Integrasjonsstandarder, og (8) Eventuelt - arbeidet med hvilke tegn som skal støttes i offentlig sektor.

1. møte i Standardiseringsrådet 2016 (17. mars) »

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 17.03.2016: (1) Integrasjonsstandarder, (2) Veikart for standardisering, (3) Utvikling av standarder i offentlig sektor, (4) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (5) Kriterier for veiledere uten versjonsnummer og (6) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

4. møte i Standardiseringsrådet 2015 (12. november)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 12.11.2015: (1) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015, (2) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen, (3) Prioriteringer 2016, (4) Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune og (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

2. møte i Standardiseringsrådet 2015 (21. mai)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 21.05.2015: (1) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (2) Dual stack IPv4 og IPv6 (3) eDag (4) Skates veikartsarbeid (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

Sider