1. Møte i Standardiseringsrådet 2009 (8. og 9. september)

Følgende hovedsaker ble presentert i møtet avholdt 8. og 9. september 2009: (1) Universell utforming og (2) Grønn IT. Det ble også gitt informasjon om (3) eID-prosjektet, (4) Policynotatet, (5) Dokumentformater, samt (6) gjesteforedrag fra Lillesand kommune.

Publisert: 09. sep 2009, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

      Dag 1:

 1. Innledning
 2. eID - informasjon om status (orientering)
 3. Universell utforming (beslutningssak)
 4. Lillesand kommune (orientering)
 5. Generell informasjon om arbeidet i sekretariatet, inkl. semantikk (orientering)
   

  Dag 2:
 6. Grønn-IT (beslutningssak)
 7. Oppdrag dokumentformater (orientering)
 8. Policynotatet (beslutningssak)
 9. Eventuelt (revidert arbeidsmetodikk)

Deldette