1. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (16. mars)

På møtet avholdt 16.03.2010 ble følgende saker behandlet: (1) Tjenesteorientert arkitektur, (2) Dokumentstandarder, (3) Standarder for definisjonsarbeid, samt (4) Presentasjon av SSB sine dataløsninger.

Publisert: 16. mar 2010, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

  1. Godkjenning agenda og møtereferat (beslutningssak)
  2. Tjenesteorientert arkitektur (beslutningssak)
  3. Dokumentstandarder (beslutningssak)
  4. Standarder for definisjonsarbeid (beslutningssak)
  5. Status i Standardiseringssekretariatets arbeid (informasjonssak)
  6. Presentasjon av SSB (informasjonssak)

Deldette