1. Møte i Standardiseringsrådet 2012 (13. mars)

På møtet avholdt 13.03.2012 ble følgende prosjekter og saker presentert: (1) Prioritering 2012, (2) Standarder for styring av informasjonssikkerhet, (3) Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk, (4) Forvaltningsregime for standarder i referansekatalogen og (5) Standarder for definisjonsarbeid.

Publisert: 13. mar 2012, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

 1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  Her er en samlet presentasjon med de angitte punktene (1-9)
 2. Prioritering 2012 (orienteringssak)
 3. Status arbeidet i Faggruppen for standardisering og interoperabilitet (orienteringssak)
 4. Standarder for risikostyring av informasjonssikkerhet (beslutningssak)
 5. Innspill til standardiseringsrådets arbeidsmetodikk (beslutningssak)
 6. Rapport fra Kina - (orienteringssak)
 7. Minimumskrav til forvaltningsregime for standarder i referansekatalogen (beslutningssak)
 8. Standarder for definisjonsarbeid (beslutningssak)
 9. Eventuelt - Informasjon om seminar fra Riksarkivaren (orienteringssak)

Deldette