1. møte i Standardiseringsrådet 2014 (5. februar)

På møtet avholdt 05.02.2014 ble (1) konseptanalysen for meldingsutveksling internt i forvaltningen presentert. Videre ble status i andre standardiseringsprosjekter presentert, herunder standarder for (2) skjema(nettleserbaserte tjenester), (3) publisering av åpne standarder, (4) standarder for representasjon av navn, samt (5) forprosjektet for integrasjonsstandarder.

Publisert: 05. feb 2014, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

 1. Godkjenning agenda (beslutningssak):
  Her er en samlet presentasjon med de respektive punkter 1-8
 2. Meldingsutveksling internt i forvaltningen (informasjonssak)
 3. Status i arbeidet med standarder for nettleserbaserte tjenester (diskusjonssak):
  Underlag: forprosjektrapport på området
 4. Status for arbeidet med Standardisering i Difi (orienteringssak)
 5. Standarder for publisering av åpne standarder (diskusjonssak)
 6. Status i forprosjekt for integrasjonsstandarder (diskusjonssak)
 7. Status for arbeidet med standarder for representasjon av navn (diskusjonssak)
 8. Eventuelt

Deldette