2. Møte i Standardiseringsrådet 2009 (25. november)

Følgende hovedsaker ble behandlet i møtet avholdt 25.11.2009: (1) Revisjon av referansekatalogen, (2) Universell utforming og (3) Prioriteringer 2010.

Publisert: 25. nov 2009, Sist endret: 28. mar 2017
 1. Godkjenning agenda og møtereferat (beslutningssak)
 2. Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak)
  Underlag: Revisjonsbehov for referansekatalogen, Innspill 
 3. Generell unntaksordning i referansekatalogen (beslutningssak)
 4. Status for arbeidet i sekretariatet (informasjonssak)
 5. Arbeidsgrupper i rådet (Diskusjonssak)
 6. Universell utforming (beslutningssak)
  Underlag: Ekspertvurderinger, Utkast til konsekvensvurdering, Konsekvensvurdering
 7. Prioriteringer 2010
 8. Samarbeidsrom (informasjonssak)
 9. Møter i Rådet neste år

Deldette