2. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (2. juni)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 02.06.2010: (1) Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid , (2) Elmer-standarden, (3) Dokumentformater og (4) Forprosjekt om sikkerhetsstandarder.

Publisert: 02. jun 2010, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

 1. Godkjenning agenda og møtereferat (beslutningssak)
 2. Presentasjon av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid (informasjonssak)
 3. Diskusjon standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid (beslutningssak)
 4. Elmer-standarden (beslutningssak)
 5. Presentasjon av Kartverket med mulighet for spørsmål
 6. Standardiseringsrådets bidrag til at offentlig sektor tar i bruk IT-standarder (diskusjonssak)
 7. Informasjon om pågående arbeid i Standardiseringssekretariatet (informasjonssak)
 8. Dokumentformater (beslutningssak)
 9. Forprosjekt sikkerhet (beslutningssak)
 10. Prioriteringer 2011 (Diskusjonssak)
 11. Presentasjon av annen etat (informasjonssak)

Deldette