2. møte i Standardiseringsrådet 2015 (21. mai)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 21.05.2015: (1) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (2) Dual stack IPv4 og IPv6 (3) eDag (4) Skates veikartsarbeid (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

Publisert: 21. mai 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  2. Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor (beslutningssak)
  3. Dual stack IPv4 og IPv6 (beslutningssak)
  4. eDag, Skatteetaten (informasjonssak)
  5. Standardiseringsrådets forhold til Veikartarbeidet under Skate (informasjonsarbeid)
  6. Generelt obligatorisk krav om bruk av relevante åpne standarder (beslutningssak)
  7. Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak)
  8. Eventuelt

 

 

Deldette