3. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (16. september)

På møte avholdt 16.09.2010 ble følgende hovedsaker behandlet: (1) Høringssvarene til Standardiseringsforskriften, (2) ePUB og (3) Koordinering av begrepsbruk i offentlig forvaltning.

Publisert: 16. sep 2010, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

  1. Godkjenning av agenda
  2. Behandling av høringssvarene til Standardiseringsforskriften (diskusjonssak)
  3. Status for arbeidet med ehandel.no standarden (informasjonssak)
  4. ePUB (beslutningssak)
  5. Organisering av standardiseringsarbeidet (informasjonssak)
  6. Kort status for arbeidet i Difi sin faggruppe for standardisering og interoperabilitet (informasjonssak)
  7. Kort status for arbeidet med Nasjonal strategi for metadata (informasjonssak)
  8. Hvordan kan innsats for å koordinere begrepsbruk i offentlig forvaltning organiseres? (Oppfølging av utredning om standarder for definisjonsarbeid)
  9. Status eID (informasjonssak)

Deldette