3. møte i Standardiseringsrådet 2014 (11. september)

Møtet avholdt 11.09.2014 omhandlet ulike aspekter knyttet til gjennomføringen av samfunnsøkonomisk konsekvensvurdering for standarder for nettleserbaserte tjenester (1). Det ble også presentert status for standardiseringsarbeidet (2), samt strategier i arbeid med eLæring i offentlig sektor (3).

Publisert: 11. sep 2014, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  2. Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak)
  3. Publisering av nettleserbaserte tjenester (beslutningssak)
    (Her er en samlet presentasjon med de respektive punkter 1, 2, 3 og 5)
  4. Fagdel: Standarder for eLæring/ Moocs (Tone Kastnes, Eva Mjøvik og Ingrid Melve)
  5. Integrasjonsstandarder: Midlertidig resultater fra Adressecase (informasjonssak)
  6. Eventuelt

 

Deldette