3. møte i Standardiseringsrådet 2015 (16. september) »

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 16. september 2015: (1) Transportsikring av e-post, (2) Status for arbeidet med standarder i Difi.

Publisert: 16. sep 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)

  2.  Transportsikring av e-post (beslutningssak)

  3. Status arbeidet med standardisering i Difi (informasjonssak)

 

Deldette