3. møte i Standardiseringsrådet 2016 (15.september)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 15.september: (2) Revisjon av standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO), (3) Standard for tegn i offentlig sektor, (4) Informasjon om skifte av sekretariatsleder, (5) Status, (6) Innspill til behov for revisjon, (7) Arkitektur Skate, (8) Eventuelt

Publisert: 17. okt 2016, Sist endret: 15. des 2017

Agenda

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  2. Revisjon av standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (beslutningssak)
  3. Standard for hvilke tegn som skal benyttes i offentlig sektor (diskusjonssak)
  4. Informasjon om skifte av sekretariatsleder i Difi (informasjonssak)
  5. Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak)
  6. Innspill til behov for revisjon i referansekatalogen (diskusjonssak)
  7. Arbeidet med arkitektur under Skate (informasjonssak)
  8. Eventuelt

 

 

Deldette