4. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (22. og 23. november)

Følgende saker ble tatt opp i møtet 22. og 23. november 2010: (1) Nasjonal strategi for metadata, (2) Konsekvensvurdering Elmer, (3) VC1 utredning, (4) Revisjon av referansekatalogen, (5) NOSIP, (6) Referansekatalog - versjon 4 og (5) Status arbeidet med standardisering og interoperabilitet.

Publisert: 22. nov 2010, Sist endret: 28. mar 2017

Agenda:

Dag 1:

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)
  2. Nasjonal strategi for metadata (diskusjonssak)
  3. Presentasjon av Smålensveven (informasjonssak)
  4. Konsekvensvurdering Elmer - retningslinjene (beslutningssak)
  5. VC1 utredning (beslutningssakt)
  6. Revisjon av referansekatalogen (beslutningssak)

Dag 2:

  1. NOSIP (beslutningssak)
  2. Referansekatalog versjon 4 (informasjonssak)
  3. Status arbeidet i Difi sin faggruppe for standardisering og interoperabilitet, STI

Deldette