4. møte i Standardiseringsrådet 2015 (12. november)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 12.11.2015: (1) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015, (2) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen, (3) Prioriteringer 2016, (4) Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune og (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

Publisert: 12. nov 2015, Sist endret: 30. aug 2017

Agenda

  1. Godkjenning agenda (beslutningssak)

  2. Revisjon av referansekatalogen høsten 2015 (beslutningssak)

  3. Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen (diskusjonssak)

  4. Prioriteringer 2016 (beslutningssak)

  5. Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune (informasjonssak)

  6. Status for standardiseringsarbeidet i Difi (informasjonssak)

Deldette