Andre møte i Standardiseringsrådet 2019

Sakene var informasjon om utgreiing av HTTPS som obligatorisk standard, ELMER og skjema på offentlege nettsider, kommande revisjon av bruksområde Beskriving av datasett og datakatalogar, status Arkitektur- og standardiseringsrådet, orientering frå Standard Norge og informasjon og vurdering av Rulespeak som ein standard.

Publisert: 19. sep 2019, Sist endra: 02. okt 2019

Møtet vart halde den 18. juni i lokala til Difi i Oslo.

Sharethis