Første møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt 22. mars 2017 i Oslo. Resultatet av tre høringer ble presentert: "Bruk av tegn og tegnsett", "Sikker datakommunikasjon", "Skjema på offentlige nettsteder". I tillegg ble disse sakene presentert: "Status integrasjonstjenester", "Digitale anskaffelser", "Samspill med internasjonalt standardiseringsarbeid", "Samspill med nasjonal arkitektur" og "Evaluering NOARK".

Publisert: 06. okt 2017, Sist endret: 15. aug 2019

Agenda

  1. Status og plan for 2017
  2. Bruk av tegn og tegnsett i offentlig sektor
  3. Grunnleggende datakommunikasjon - sikker datakommunikasjon fra nettsider (HTTPS)
  4. Skjema på offentlige nettsider (Elmer)
  5. Status integrasjonstjenester (SOAP og REST)
  6. Hva skjer rundt digitale anskaffelser (EHF 3 mv)
  7. Overvåking og samspill med internasjonalt standardiseringsarbeid (ISO/JTC, EU/MSP, mv)
  8. Standardiseringsarbeidet i samspill med den nasjonale arkitekturen
  9. Eventuelt

Deldette