Første møte i Standardiseringsrådet 2018

Sakene var prioritering og oppgaver for 2018, videre arbeid med standarder for begrepsbeskrivelser, forbedret struktur, mal og språk i Referansekatalogen, internasjonalt standardiseringsarbeid og status på arkivstandarder.

Publisert: 23. okt 2018, Sist endret: 06. nov 2018

Møtet ble avholdt den 20. mars i Difis lokaler i Oslo.

Deldette