Fyrste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet 2019

Møtet vart halde den 15. oktober i lokala til Difi i Oslo. Vedlagt finn de referat frå møtet.

Publisert: 04. nov 2019, Sist endra: 06. nov 2019

Sakene var

  • bakgrunn og historie for Standardiseringsrådet og Arkitektur- og standardiseringsrådet
  • føremål og mandat
  • oppgåver/ansvar/arbeidsform
  • kva arkitekturperspektiv jobbar vi ut ifrå
  • fokusområde og avgrensingar
  • presentasjon av arkitekturprinsipp og fagleg forankring
  • utgreiing av HTTPS som obligatorisk standard

Sharethis