Møter i arkitektur- og standardiseringsrådet

Rådet har 15 medlemmer fra statlig og kommunal sektor, Norstella og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet hadde sitt siste møte 18. juni 2019.

Fra og med høsten 2019 fikk Standardiseringsrådet nytt navn og et utvidet arbeidsområde som også omfattet IT-arkitektur i offentlig forvaltning.

Det nye navnet er Arkitektur- og standardiseringsrådet. 

Neste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet er 17.mars 2020

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

Første møte i Standardiseringsrådet 2017

Møtet ble avholdt 22. mars 2017 i Oslo. Resultatet av tre høringer ble presentert: "Bruk av tegn og tegnsett", "Sikker datakommunikasjon", "Skjema på offentlige nettsteder". I tillegg ble disse sakene presentert: "Status integrasjonstjenester", "Digitale anskaffelser", "Samspill med internasjonalt standardiseringsarbeid", "Samspill med nasjonal arkitektur" og "Evaluering NOARK".

4. møte i Standardiseringsrådet 2016

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 16.november 2016: Sikker overføring av informasjon på nett, Status for standardiseringsarbeidet i Difi, Revisjon av Referansekatalogen høst 2016, Prioritering 2017, Bruk av skrifttegn i offentlig sektor, Integrasjon - oppdeling i og prioritering av områder.

3. møte i Standardiseringsrådet 2016 (15.september)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 15.september: (2) Revisjon av standard for beskrivelse av datasett og datakataloger (DCAT-AP-NO), (3) Standard for tegn i offentlig sektor, (4) Informasjon om skifte av sekretariatsleder, (5) Status, (6) Innspill til behov for revisjon, (7) Arkitektur Skate, (8) Eventuelt

2. møte i Standardiseringsrådet 2016 (1.-2.juni)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 1. og 2.juni: (2) Arbeidsmetodikk, (3) Veikart for Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor, (4) Informasjonsforvaltning og felles datakatalog, (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi, (6) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (7) Integrasjonsstandarder, og (8) Eventuelt - arbeidet med hvilke tegn som skal støttes i offentlig sektor.

1. møte i Standardiseringsrådet 2016 (17. mars) »

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 17.03.2016: (1) Integrasjonsstandarder, (2) Veikart for standardisering, (3) Utvikling av standarder i offentlig sektor, (4) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (5) Kriterier for veiledere uten versjonsnummer og (6) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

4. møte i Standardiseringsrådet 2015 (12. november)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 12.11.2015: (1) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015, (2) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen, (3) Prioriteringer 2016, (4) Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune og (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

2. møte i Standardiseringsrådet 2015 (21. mai)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 21.05.2015: (1) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (2) Dual stack IPv4 og IPv6 (3) eDag (4) Skates veikartsarbeid (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

1. møte i Standardiseringsrådet 2015 (17. mars)

Hovedsakene i møtet avholdt 17.03.2015 var (1) behandling av en samfunnsøkonomisk analyse av obligatorisk krav om dual stack IPv4 og IPv6 og (2) utredning av standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger.

Sider