Møter i standardiseringsrådet

Rådet har 12 medlemmer fra statlig og kommunal sektor og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Standardiseringsrådet

Neste møte i Standardiseringsrådet er tirsdag 26. mars i Difis lokaler i Oslo.

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

2. møte i Standardiseringsrådet 2016 (1.-2.juni)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 1. og 2.juni: (2) Arbeidsmetodikk, (3) Veikart for Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor, (4) Informasjonsforvaltning og felles datakatalog, (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi, (6) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (7) Integrasjonsstandarder, og (8) Eventuelt - arbeidet med hvilke tegn som skal støttes i offentlig sektor.

1. møte i Standardiseringsrådet 2016 (17. mars) »

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 17.03.2016: (1) Integrasjonsstandarder, (2) Veikart for standardisering, (3) Utvikling av standarder i offentlig sektor, (4) Standarder for pekere til offentlige ressurser på nett, (5) Kriterier for veiledere uten versjonsnummer og (6) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

4. møte i Standardiseringsrådet 2015 (12. november)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 12.11.2015: (1) Revisjon av referansekatalogen høsten 2015, (2) Standard Norge sin rolle i utvikling av standarder i forvaltningen, (3) Prioriteringer 2016, (4) Integrasjonsarkitektur i Oslo kommune og (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

2. møte i Standardiseringsrådet 2015 (21. mai)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 21.05.2015: (1) Standarder for publisering av nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (2) Dual stack IPv4 og IPv6 (3) eDag (4) Skates veikartsarbeid (5) Status for standardiseringsarbeidet i Difi.

1. møte i Standardiseringsrådet 2015 (17. mars)

Hovedsakene i møtet avholdt 17.03.2015 var (1) behandling av en samfunnsøkonomisk analyse av obligatorisk krav om dual stack IPv4 og IPv6 og (2) utredning av standarder for beskrivelse av datasett og datakataloger.

3. møte i Standardiseringsrådet 2014 (11. september)

Møtet avholdt 11.09.2014 omhandlet ulike aspekter knyttet til gjennomføringen av samfunnsøkonomisk konsekvensvurdering for standarder for nettleserbaserte tjenester (1). Det ble også presentert status for standardiseringsarbeidet (2), samt strategier i arbeid med eLæring i offentlig sektor (3).

2. møte i Standardiseringsrådet 2014 (21. mai)

Følgende prosjekter ble presentert på møtet: (1) Forprosjektet for håndtering av tegn og representasjon av navn i offentlig sektor, (2) Forprosjektet for nettleserbaserte tjenester i offentlig sektor, (3) Skate-arbeidet knyttet til veikart, (4) Difis prosjektportefølje, (5) Europeisk samarbeid om forvaltningsstandarder.

1. møte i Standardiseringsrådet 2014 (5. februar)

På møtet avholdt 05.02.2014 ble (1) konseptanalysen for meldingsutveksling internt i forvaltningen presentert. Videre ble status i andre standardiseringsprosjekter presentert, herunder standarder for (2) skjema(nettleserbaserte tjenester), (3) publisering av åpne standarder, (4) standarder for representasjon av navn, samt (5) forprosjektet for integrasjonsstandarder.

Sider