Møter i arkitektur- og standardiseringsrådet

Rådet har 15 medlemmer fra statlig og kommunal sektor, Norstella og Standard Norge, og avholder fire møter i året.

Kommende møter i Arkitektur- og standardiseringsrådet

Standardiseringsrådet hadde sitt siste møte 18. juni 2019.

Fra og med høsten 2019 fikk Standardiseringsrådet nytt navn og et utvidet arbeidsområde som også omfattet IT-arkitektur i offentlig forvaltning.

Det nye navnet er Arkitektur- og standardiseringsrådet. 

Neste møte i Arkitektur- og standardiseringsrådet er 17.mars 2020

Tidligere møter i Standardiseringsrådet

3. Møte i Standardiseringsrådet 2011 (14. september)

Følgende hovedsaker ble presentert på møtet avholdt 14.09.2011: (1) Forslag til prioritering av standarder for åpne data, (2) Standarder for språkkoder, (3) Forprosjekt rapport om standardisering av krypto og (4) Nasjonal strategi for metadata.

1. Møte i Standardiseringsrådet 2011 (16. mars)

Følgende saker ble behandlet i møtet avholdt 16.03.2011: (1) Standarder for styring av informasjonssikkerhet, (2) Nosip standardene, (3) Prioritering 2011 og (4) HOD-rapporten (Standardisering i helsesektoren).

4. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (22. og 23. november)

Følgende saker ble tatt opp i møtet 22. og 23. november 2010: (1) Nasjonal strategi for metadata, (2) Konsekvensvurdering Elmer, (3) VC1 utredning, (4) Revisjon av referansekatalogen, (5) NOSIP, (6) Referansekatalog - versjon 4 og (5) Status arbeidet med standardisering og interoperabilitet.

2. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (2. juni)

Følgende saker ble presentert på møtet avholdt 02.06.2010: (1) Standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid , (2) Elmer-standarden, (3) Dokumentformater og (4) Forprosjekt om sikkerhetsstandarder.

1. Møte i Standardiseringsrådet 2010 (16. mars)

På møtet avholdt 16.03.2010 ble følgende saker behandlet: (1) Tjenesteorientert arkitektur, (2) Dokumentstandarder, (3) Standarder for definisjonsarbeid, samt (4) Presentasjon av SSB sine dataløsninger.

1. Møte i Standardiseringsrådet 2009 (8. og 9. september)

Følgende hovedsaker ble presentert i møtet avholdt 8. og 9. september 2009: (1) Universell utforming og (2) Grønn IT. Det ble også gitt informasjon om (3) eID-prosjektet, (4) Policynotatet, (5) Dokumentformater, samt (6) gjesteforedrag fra Lillesand kommune.

Sider