Termlosen

Termlosen er en standard for begrepsanalyse og terminologiarbeid.

Publisert: 29. okt 2015, Sist endret: 31. okt 2020

Standarden inngår i følgende bruksområde:

Krav

Anbefalt.

Beskrivelse

Termlosen utgis og forvaltes av Språkrådet. Termlosen gir en kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Den gir blant annet råd om organisering og praktisk gjennomføring av terminologiarbeid, begrepsanalyse, hvordan man skriver gode definisjoner, og hvordan termlister skal bygges opp (metodisk identifisering og strukturering).

Status

Anbefalingen er gjeldende. Den ble første gang innført i oktober 2012.

Gjeldende versjon av standarden

Standarden er tilgjengelig her

Veileder

Det anses ikke nødvendig med en egen veileder for denne standarden.

Deldette