XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) er et markeringsspråk som brukes blant annet til deling av strukturerte data, koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer og dataformater. Standarden vedlikeholdes av W3C.

Publisert: 09. feb 2016, Sist endret: 21. aug 2019

Obligatorisk eller anbefalt?

Det er bruksområdet som definerer om standarden er obligatorisk eller anbefalt.

Sjekk bruksområde:

Kort om XML

XML er et format som kan brukes til deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer. XML brukes også til koding av dokumenter og som kommunikasjonsmiddel mellom ulike informasjonssystemer. Filformatet .xml organiserer data i en hierarkisk struktur. Formatet er et vanlig tekstformat, leselig for mennesker, der merker, eller tagger, gir informasjon om hva innholdet er.

Fakta om standarden

Versjonsnummer: 1.0

Type standard: Deling av data mellom informasjonssystemer, Kommunikasjon

Språk: Engelsk

Organisasjon: W3C

 

Deldette