Hva er regjeringens oppdrag?

Regjeringen vil at digitalt førstevalg skal fullføres. Dette innebærer at virksomheter og departement sammen må kartlegge potensial og legge planer for gjennomføring.

Publisert: 30. jun 2017, Sist endret: 23. nov 2020

Innen utgangen av 2017 skal departementene:

 • kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser
 • lage en plan for hvordan alle egnede tjenester skal gjøres tilgjengelig digitalt

Innen utgangen av 2018 skal departementene:

 • gjøre vurdering av hvilke tjenester som bør sees i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene egner seg for utvikling av tjenestekjeder
 • utarbeide planer/strategier for utvikling av tjenestene

De må derfor:

 • koordinere arbeidet i sin sektor
 • tydeliggjøre bestillingene og stille krav til underliggende virksomheter
 • ta ansvar for samarbeid mellom departementet og underliggende virksomheter
 • ta ansvar for samarbeid med andre departementer når tjenestene bør sees i sammenheng på tvers av sektorer
 • ta ansvar for å gjennomføre relevante regelverksendringer
 • ha oversikt over sektorens planer

Digitalt førstevalg skal fullføres

Virksomhetene skal arbeide systematisk for å fullføre digitalt førstevalg.

Dette innebærer at de må:

 • Vurdere hvilke tjenester det gjenstår å digitalisere, hvilke tjenester som egner seg for digital selvbetjening, straks-avgjørelser og automatisert saksbehandling
 • Vurdere om eksisterende digitale tjenester er brukerorienterte og brukervennlige, eller om de bør re-designes, forenkles eller kanskje kan bortfalle
 • Vurdere hvilken informasjon som kan gjenbrukes
 • Gå gjennom relevant regelverk og vurdere justeringer/forenklinger
 • Utarbeide strategier og planer for realisering

Krav til årsrapporten

 • Virksomhetene skal gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert.
 • Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

Det enkelte departement kan ha egne krav utover de krav som er felles. Disse bør sees i sammenheng med fellesoppdraget.

Les mer i Digitaliseringsrundskrivet og Fellesføringen 2017.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*