Mål din digitale modenhet

Det første som må gjøres er å finne ut hvor digitalt moden virksomheten din er. Hva er dere gode på og hva kan bli bedre?

Last ned

Med verktøyet vårt gjør du selv modenhetsanalysen. Analysen tar for seg følgende fem områder der du plasserer deg selv på en skala fra «minimalt» til «transformert». Skalaen er godt forklart med hva som kreves på de ulike nivåene slik at du enkelt ser hvor dere hører hjemme.

  1. Styring og ledelse
  2. Mennesker og kultur
  3. Kapasitet og evner
  4. Innovasjon
  5. Teknologi

Detaljert fremgangsmåten er godt beskrevet i selve verktøyet.

Involver ledergruppen

Modenhetsanalysen kan gjerne brukes som utgangspunkt for diskusjon i ledergruppen. Den enkelte leder kan i forkant gjennomføre sin vurdering. Ledergruppen kan deretter diskutere:

  • Hvilke forskjeller har dere?
  • Hva er årsakene til disse forskjellene?
  • Hva opplever dere som styrker?
  • Hvor er svakhetene?
  • Hvilke tiltak bør iverksettes?

I enkelte virksomheter vil modenhetsnivå variere fra avdeling til avdeling og i slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å definere modenhetsnivå avdelingsvis.

Neste steg: Prioriter prosjekter
Steg 2 er å prioritere hvilke prosjekter du skal jobbe med
Publisert: 30. jun 2017, Sist endret: 26. okt 2017

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*