Mål din digitale modenhet

Det første som må gjøres er å finne ut hvor digitalt moden virksomheten din er. Hva er dere gode på og hva kan bli bedre?

Publisert: 30. jun 2017, Sist endret: 03. mai 2019

Med verktøyet vårt gjør du selv modenhetsanalysen. Analysen tar for seg følgende fem områder der du plasserer deg selv på en skala fra «minimalt» til «transformert». Skalaen er godt forklart med hva som kreves på de ulike nivåene slik at du enkelt ser hvor dere hører hjemme.

  1. Styring og ledelse
  2. Mennesker og kultur
  3. Kapasitet og evner
  4. Innovasjon
  5. Teknologi

Detaljert fremgangsmåten er godt beskrevet i selve verktøyet.

Involver ledergruppen

Modenhetsanalysen kan gjerne brukes som utgangspunkt for diskusjon i ledergruppen. Den enkelte leder kan i forkant gjennomføre sin vurdering. Ledergruppen kan deretter diskutere:

  • Hvilke forskjeller har dere?
  • Hva er årsakene til disse forskjellene?
  • Hva opplever dere som styrker?
  • Hvor er svakhetene?
  • Hvilke tiltak bør iverksettes?

I enkelte virksomheter vil modenhetsnivå variere fra avdeling til avdeling og i slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å definere modenhetsnivå avdelingsvis.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*