Hvordan brukes begrepene

For å sikre at vi har en felles forståelse for begrepene vi bruker, har vi definert de viktigste her.

BegrepVår bruk av begrepet
FormålseffektivitetDen virkning virksomhetens leveranser (tjenester f.eks.) har på kort og lang sikt. Kortsiktige effekter er lik brukereffekter i vår sammenheng, langsiktige effekter er de samlede samfunnseffekter våre leveranser gir over tid
KostnadseffektivitetSammenhengen mellom ressursbruken som settes inn målt i kroner eller volum og mengden av tjenestene som virksomheten produserer
GevinstEn effekt som en forandring i tilstand hos brukerne eller i samfunnet som har oppstått som følge av virksomhetens tiltak og som blir sett på som positiv av minst én interessent.
Gevinsttyper

Effektiviseringsgevinster for staten, dvs. gevinster som gir budsjettbesparelser

Kvalitetsgevinster for staten, dvs. bedre tjenester, økt tillit, færre negative hendelser m.v.

Gevinster for øvrige aktører (inkludert innbyggerne)
GevinstrealiseringUttak av gevinster, dvs. faktisk reduksjon i ressursbruk (tid og penger), målbar kvalitetsforbedring
Omstilling

Omstilling gis en vid betydning og omfatter endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Omstilling kan derfor handle om løpende endringer, effektiviserings- og utviklingstiltak, omstruktureringer og formell organisasjonsendring, herunder endring av tilknytningsform.

Innovasjon

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

Kontinuerlig forbedringHovedformålet med kontinuerlig forbedring er å skape mer av det man ønsker med mindre ressurser og anstrengelser Det langsiktige målet er en kultur der kontinuerlig forbedring står i sentrum, og der alle ansatte tenker forbedring i sin hverdag

 

Publisert: 16. mai 2017, Sist endret: 14. nov 2017

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Vi leser alt, men du blir anonymisert og vi kan derfor ikke svare deg. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*