Effektivisering over tid

Effektivisering er et kontinuerlig arbeid. Lag en plan for hvordan ditt effektiviseringsprogram skal integreres i virksomhetsstyringen når alle involverte prosjekter er avsluttet.

Publisert: 16. mai 2017, Sist endret: 03. jul 2019

Effektivisering skal inn i årsrapporten

Effektivisering over tid, illustrasjon
 
 

Hvert effektiviseringstiltak skal omtales i årsrapporten. Omtalen bør inneholde en kort presentasjon av formålet, berørte parter, tiltakets innhold og forventede gevinster fordelt på virksomheten, andre deler av staten, kommunene og samfunnet forøvrig.

Når er programmet avsluttet?

En virksomhet kan aldri bli god nok på effektivisering. Det vil alltid være behov for forbedringer. Endring tar tid.

Planlegg fra starten hvordan programmet legges til linjen etter programslutt. Hold oppe  medarbeiderengasjement ved å gjennomføre årlige innspillsrunder.

Leveranser

  • Plan for innlemming i linje
  • Omtale i årsrapport
  • Oppfølging på gevinster

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*