Effektivisering over tid

I årsrapporten for 2017 skal virksomhetene orientere om iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, og gjøre rede for hvordan effektiviseringsgevinstene hentes ut. Effektivisering er et kontinuerlig arbeid. Lag en plan for hvordan effektiviseringsprogrammet skal integreres i virksomhetsstyringen når programmet er avsluttet.

Effektivisering skal inn i årsrapporten

 
 

Hvert effektiviseringstiltak bør omtales. Omtalen bør inneholde en kort presentasjon av formålet, berørte parter, tiltakets innhold og forventede gevinster fordelt på virksomheten, andre deler av staten, kommunene og samfunnet forøvrig.

Når er programmet avsluttet?

En virksomhet kan aldri bli god nok på effektivisering. Det vil alltid være behov for forbedringer. Endring tar dessuten tid, og vi trenger nytenking innenfor offentlig sektor som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

Et effektiviseringsprogram er kun en start

Allerede fra starten bør det planlegges for at programmet og arbeidsmetoden skal legges til linjen med en utpekt ansvarlig. For å opprettholde medarbeiderengasjement kan det legges opp til årlige runder med mulighet for å melde inn forbedringsforslag, som deretter prioriteres og følges opp i egne delprosjekter.

Leveranser

  • Plan for innlemming i linje
  • Omtale i årsrapport
  • Oppfølging på gevinster

 

Sist endret: 
21. mai 2017

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*