Når kan du bruke RPA?

Robotic Process Automation (RPA) kan være et godt alternativ for manuelt håndterte prosesser som ikke krever menneskelig vurdering, samtidig som det er kostbart å bruke tradisjonell IT for å automatisere prosessene.

Publisert: 21. nov 2017, Sist endret: 09. sep 2020

Prosesser som er særlig egnet er karakterisert ved:

  • Mange systemer og manglende integrasjon mellom dem – sakene/oppgavene utføres i flere/mange systemer. De ansatte bruker ofte tid på å flytte data og informasjon manuelt
  • Høyt volum – det kommer inn mange slike saker/oppgaver
  • Mulighet for menneskelige feil – oppgaver/saker som er utsatt for menneskelige feil ved manuell behandling kan det være ønskelig å automatisere
  • Stor variasjon i arbeidsmengde – sakene/oppgavene kommer stort sett ikke jevnt fordelt utover året, men har eksempelvis større sesongvariasjoner som krever overtidsarbeid eller ekstra ansatte
  • Tydelige forretningsregler – sakene/oppgavene har en definert fremgangsmåte som de ansatte er enige om
  • Digitale og strukturerte data – informasjonen som benyttes for å løse sakene/oppgavene er på (eller kan gjøres om til) maskinlesbart format og krever ikke språkforståelse utover enkeltord
  • Regelstyrte og rutinepregede oppgaver (ingen kognitiv funksjon, kan ikke gjøre skjønnsvurderinger)
  • Variasjonen i oppgaveløsningen er relativt liten – de fleste sakene/oppgavene har et standardisert utfall

Eksempler på velegnede prosesser

Et typisk eksempel på en velegnet prosess for automatisering kan være godkjenning av mindre reiseregninger, for eksempel reiseregninger under en gitt terskelverdi. Under vises de overordnede stegene i denne prosessen hos DFØ.

Illustrasjon av prosess for godkjenning av reise
 
 

Dersom du ønsker flere eksempler på prosesser som kan være godt egnet for automatisering, kan du se tilsvarende stegvis oversikt over de resterende prosessene DFØ har valgt ut for automatisering (png) i prosjektets innledende fase. 

Vurderer du anskaffelse av RPA-teknologi?

Robotisering er relativt nytt - kanskje det kan være nyttig å samarbeide med andre aktører om anskaffelsesprosessen?

Leverandørutviklingsprogrammet (innovativeanskaffelser.no) bistår for øyeblikket kommuner som vil gå sammen om anskaffelse av robotiseringsteknologi med anskaffelsesforløp og erfaringsdeling. Kontakt prosjektleder Hanne Lystad for en uformell prat.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*